CLICK HERE FOR DETAIL

Program MosSpace Tipu Scam?

Mon Space (M) Sdn Bhd, sebuah syarikat Malaysia yang stabil, berbakat dan bertaraf antarabangsa. Bermula pada November 2014 syarikat ini mempamerkan kejayaan cemerlang pada tahun pertama. Justeru itu, ia meraih pencapaian yang unggul di seluruh Asia. Asia merupakan benua penting dalam perkembangan ekonomi dunia masa kini. Antara 6 industri penting diberi fokus untuk masa hadapan adalah Industri Kewangan, Perumahan, Komunikasi, E-Dagang, Media Sosial dan Pelancongan.

Industri Kewangan: Merupakan industri yang berkembang pesat di abad ini. Menyediakan pinjaman modal kewangan peringkat antarabangsa. ‘Bond’ dan juga perdagangan FOREX antara contoh betapa pentingnya industri ini di dalam bandar-bandar besar.

Projek Perumahan: Dengan perkembangan yang pesat dan pembukaan bandar-bandar baru secara menyeluruh serta peningkatan taraf pendapatan rakyat malaysia menyebabkan permintaan yang tinggi dalam industri perumahan. Ini menyebabkan syarikat membuat pelaburan yang tinggi untuk industri ini.

Industri Komunikasi: Kajian menunjukkan, penggunaan komunikasi mudah alih di Asia telah melebihi separuh dari penduduk dunia. Ianya akan bertambah di masa akan datang.

E-Dagang: Dalam tahun 2015 sahaja 30% transaksi runcit di dunia, dikesan melalui  e-dagang. Pengguna tertinggi adalah penduduk Asia.

Media Sosial: Masakini, media sosial dilihat telah mengubah corak kehidupan manusia di seluruh dunia samada dalam komunikasi harian hingga cara para usahawan mempromosikan produk mereka.

Industri Pelancongan: Minat para pelabur dalam industri ini semakin berkembang. Kajian menunjukkan seramai 79.1 juta pelancong melawat negara-negara Asia dalam setahun dan dijangka meningkat 61.9% setiap tahun.

Atas sebab-sebab di atas, Mon Space (M) Sdn Bhd merancang untuk membuat pelaburan besar dalam keenam-enam industri penting seperti yang tersebut di atas. Monspace juga memfokuskan untuk membuka sebuah syarikat telekomunikasi baru di Malaysia iaitu YS Mobile. Ini adalah langkah pertama yang mempunyai potensi dan masa depan yang cerah kepada kami. Fokus kedua kami adalah Industri Perumahan yang telahpun bermula pembinaan kondominium mewah di Negeri Sembilan.
Berikutnya adalah Industri Pelancongan. Sebagai contoh adalah projek pembinaan sebuah resort bertaraf dunia di atas laut di Pulau Melaka. Dalam masa yang sama kami mula melabur dalam industri perhotelan di seluruh dunia. Sebagai permulaan syarikat kami telah membeli sebuah hotel 4 bintang di Ha Long Bay, Vietnam. Kami juga menyediakan sebuah ‘CLUB HOUSE’ bagi ahli Monspace yang pertama di dunia.

Selain itu, syarikat telah melancarkan landasan e-dagang bagi memudahkan para peniaga dan ahli Mon Space membina empayar perniagaan masing-masing. Syarikta kami juga akan memperkenalkan media sosial yang baru yang dikenali sebagai YS Chat. Dalam masa yang sama Mon Space telah membeli sebuah syarikat yang terkenal di Australia dan membina kilang di Negara China untuk proses pembuatan telefon pintar yang canggih.
Mon Space (M) Sdn Bhd sangat mengharapkan sokongan berterusan dan penyertaan lebih ramai daripada golongan muda supaya empayar perniagaan kami dapat berkembang dengan jayanya. Objektif utama kami adalah untuk bekerjasama demi masa depan dan terus bersatu mencipta kejayaan. Impian dan matlamat syarikat adalah PASUKAN DAMBAKAN KEJAYAAN. Matlamat Kejayaan dalam hati, BERUSAHA MENCAPAI IMPIAN.

 

Monspace Member login

Monspace Member login bergantung kepada package yang perserta ambil contohnya;
  1. Package E Share
  2. Package Share Holder
  3. Package Director
Apa dia package E share dan bagaimana Monspace Member login nya?

UNTUK JOIN
Modal serendah RM560…
RM60….Yuran ahli Koperasi
RM500….eSaham MonSpare
Pakej eshare di MonSpace:
1 lot RM500 (USD100 Platinum Chip) maksimum belian 200 lot.

CARA NAK BUAT RM500 SEHARI.
Study marketing plan. MonSpace cuma ada 3 jenis Bones….
1. Bones Sponsor – 20%
2. Bones Level – 60% Level 1 – 5
3. Bones Pairing – 10% Level 6 dan seterusnya dibayar hanya 10 pair untuk setiap level (RM500 sehari) infinity


Komen Anda Tentang Program Ini ?http://www.marketglory.com/strategygame/noahiman

Share on Google Plus

Iklan dari Noah Iman

Bagi pinjaman peribadi khas untuk kakitangan kerajaan boleh whatsapp 0189577443 atau 0185702530

0 comments:

Post a Comment