CLICK HERE FOR DETAIL

Apa itu CCRIS, CTOS dan SAA Untuk Maklumat Peminjam

Apakah itu CCRIS?
Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat (CCRIS) adalah sistem pangkalan data berkomputer yang disimpan di Biro Kredit, Bank Negara Malaysia sejak tahun 1982 di bawah Akta Bank Negara Malaysia 1958. Semua institusi kewangan di Malaysia dikehendaki menghantar laporan bulanan daripada semua peminjam mereka kepada Bureau.CCRIS kredit secara automatik memproses data kredit yang diterima daripada institusi kewangan dan mensintesis maklumat ke dalam laporan kredit, yang boleh disediakan kepada institusi kewangan apabila diminta. Ketika ini, sistem pangkalan data mengandungi maklumat kredit kira-kira 9 juta peminjam di Malaysia .


Bagaimana CCRIS berfungsi?
Proses data CCRIS yang diterima oleh Bank Negara mengenai pinjaman yang dikeluarkan oleh institusi kewangan untuk dibentangkan laporan kredit. Semua institusi kewangan boleh mengakses laporan CCRIS atas permintaan. Pertama, pemohon diberitahu oleh institusi kewangan secara bertulis, bahawa sejarah kredit mereka disemak dan dilaporkan kepada Biro Kredit. Sejarah kredit anda termasuk maklumat mengenai jumlah pinjaman, faedah dan caj tertunggak pada setiap pinjaman (pinjaman seperti perumahan, pinjaman peribadi, sewa beli, kad kredit dan overdraf). Laporan CCRIS menyatakan jumlah setiap bayaran bulanan yang tertunggak kepada bank untuk satu tahun (12 bulan). Akhir sekali, CCRIS membolehkan institusi kewangan menilai kedudukan kredit anda dengan menganalisa setiap pinjaman terhadap baki pinjaman dan rekod pembayaran pinjaman. Laporan CCRIS dibahagikan kepada tiga kategori utama: pinjaman terkumpul, perhatian khusus dan akaun, dan pinjaman atau kemudahan kredit permohonan yang dibuat pada tahun lalu.

Kedua-dua individu dan syarikat boleh memohon laporan CCRIS daripada Bank Negara tanpa sebarang kos sekali dalam 3 bulan. Apa yang anda perlu lakukan adalah pergi ke Pusat Khidmat Pelanggan di mana-mana cawangan Bank Negara atau menghantar permintaan mel. Terdapat empat jenis laporan kredit CCRIS yang anda boleh dapatkan: laporan kredit ringkas, laporan kredit terperinci, laporan tambahan pelanggan dan laporan kenderaan bermotor.

Permohonan pinjaman mungkin akan ditolak oleh institusi kewangan jika ada dua bulan tunggakan bayaran pinjaman bagi setiap pinjaman oleh pemohon atau jika terdapat nisbah hutang sebanyak 50% atau lebih. Pada akhir keputusan, institusi kewangan akan membuat keputusan berdasarkan penilaian risiko dan polisi mereka.


Apakah itu CTOS?
Satu lagi Agensi Pelaporan Kredit adalah CTOS Data Systems Sdn. Bhd dimana ia mengendalikan pangkalan data yang menyimpan maklumat bagi prosiding undang-undang terhadap individu dan entiti perniagaan di Malaysia. Apa-apa maklumat mengenai saman kebankrapan terhadap individu atau syarikat akan dikumpulkan oleh CTOS dan dipindahkan ke dalam database. Selain daripada maklumat kebankrapan ke atas individu dan syarikat, laporan itu juga mengandungi maklumat mengenai tindakan undang-undang seperti nombor fail mahkamah, memfailkan lokasi, tarikh notis atau arahan mahkamah, nama individu atau nama syarikat, jumlah saman (jika ada), nombor kad pengenalan individu atau nombor berdaftar syarikat itu (jika ada) dan tarikh yang disebut dalam prosiding mahkamah juga termasuk dalam laporan tersebut.

Hampir semua semua institusi kewangan Malaysia, firma undang-undang, syarikat-syarikat komersial dan perniagaan, dan lain-lain institusi menggunakan CTOS. Ia adalah sebuah syarikat Malaysia yang telah menjalankan perniagaan selama lebih 20 tahun memiliki dan menguruskan CTOS, mengumpul maklumat kewangan individu dan syarikat.

Proses semakan bagi permohonan pinjaman, perdagangan, perniagaan kredit, dan untuk membuat keputusan oleh pemberi kredit dan para peminjam yang cepat, mudah dan cekap malahan juga semua maklumat yang dianjurkan dalam pangkalan data elektronik. Maklumat CTOS dari notis undang-undang di akhbar, warta kerajaan & penerbitan, maklumat hubungan yang diberikan oleh pemiutang, pengadil perdagangan di kalangan sumber lain. Hanya pelanggan CTOS sahaja yang boleh mengakses Pangkalan Data maklumat CTOS.

CTOS bertindak sebagai maklumat awal dan tidak mempunyai peringkat, kadar atau memberi apa-apa pendapat mengenai watak, integriti, kedudukan kredit, kepercayaan atau keupayaan individu dan syarikat. Penilaian ini adalah semata-mata fokus bidang diperuntukkan untuk institusi kewangan.


Adakah CTOS senarai hitam?
CTOS bukan senarai hitam. Ia tidak memberikan pendapat, penilaian, kedudukan atau cadangan tentang kepercayaan kredit individu atau Syarikat. Semua dasar pinjaman, kelulusan pinjaman dan membuat keputusan ditentukan oleh pemberi pinjaman atau pemberi kredit itu sendiri, bukannya CTOS.

CTOS adalah pangkalan data maklumat elektronik yang diambil dari sumber umum dan arkib. CTOS mengemas kini sistem apabila ia mengambil penempatan kes dari pihak yang terlibat iaitu plaintif, defendan, peguam mereka atau maklumat baru daripada sumber dokumen yang berkaitan.

Anda boleh memohon laporan pemeriksaan sendiri di CTOS melalui pendaftaran di pejabat mereka atau melalui pendaftaran dalam talian.

Pihak yang terlibat akan mengkaji maklumat yang diberikan oleh CTOS dan membuat keputusan sama ada sesuai untuk permohonan anda atau memberi kesan kepada permohonan anda. Ingatlah bahawa setiap institusi kewangan mempunyai satu set dasar, sikap risiko dan paras toleransi. Apa yang boleh diterima untuk satu organisasi mungkin tidak pada organisasi lain.

" Sebelum anda membuat keputusan untuk memohon - CCRIS atau CTOS sila ambil perhatian bahawa CCRIS menunjukkan akaun dan aplikasi yang tidak dibayar atau aktif untuk kredit dalam tempoh 12 bulan yang lalu, manakala laporan CTOS menunjukkan tempoh masa yang lebih lama sebagai simpanan rekod untuk tempoh yang tidak ditentukan. "


Apakah itu SAA?
SAA atau special attention accout adalah hutang-hutang yang belum dijelaskan yang di masih bawah pemerhatian pihak bank. Jika anda ada rekod di sini, maka semua pinjaman baru tidak akan diluluskan kecuali anda bayar/langsaikan pinjaman tersebut.
http://www.marketglory.com/strategygame/noahiman

Share on Google Plus

Iklan dari Noah Iman

Bagi pinjaman peribadi khas untuk kakitangan kerajaan boleh whatsapp 0189577443 atau 0185702530

0 comments:

Post a Comment